Malmö

Vevaxelgatan

Beskrivning

Lager och industrifastighet på området Toftanäs i Malmö. Består av kontor samt lagerhall. Fastigheten är lämplig för flera typer av verksamheter. Tomtarean ligger på ca 3200 kvm, och byggnaden är fördelad på lager 1100kvm och kontor 200kvm.

Det finns flertal portar och ingångar till fastigheten och baksidan är stängslad.

Mekanisk ventilation finns i större delen av fastigheten. Oljeavskiljare. Larm. Hela fastigheten är uppvärmd. Parkering på tomten.

Fastigheten är idag uthyrd i sin helhet till Rambol Sweden AB

Faciliteter

Galleri

Kartpunkt