Kristianstad

Mossvägen 1

Beskrivning

På mossvägen finns fastigheten Svänghjulet 11 som omfattas av bilhall, verkstad, tvätthall och kontor med totalyta på ca 1300m2. Fastigheten hyrs ut i sin helhet till Favor.

Faciliteter

Kartpunkt