Åhus

Stuvaregatan 1

Beskrivning

På stuvaregatan finns fastigheten Piren 2 som omfattas av 3 industrihallar med totalyta på ca 2300kvm och 1 kontorsbyggnad med totalyta av 400kvm. Fastigheten hyrs ut i sin helhet till Purpartner AB

Faciliteter

Galleri

Kartpunkt